Hoppa till innehåll

El

Hela vårt samhälle bygger på el i dag, allt vi gör och använder drivs av el och vi finns redo för allt från avancerade felsökningar till installation av vägguttag och lampor.

All el åldras, samtidigt som åtskilliga elsystem och lösningar är icke-professionellt installerade. Det gör framgångsrik felsökning till en avgörande faktor, liksom erfarenhet av såväl riskbedömning som prioritering av akuta lösningar och långsiktiga satsningar. Vi har specialiserat oss på att komplettera IT-lösningar med avancerad kompetens inom el, för att erbjuda resurseffektiva helhetslösningar.

El har idag även blivit starkt sammankopplat med teknik, IT och styrningar och är vad vi specialiserat oss på. Vår passion är att lösa utmaningar inom el, styrningar och installation.

Vi erbjuder allt från felsökningar av jordfel och belysning som inte fungerar, till större automatiksystem. Här assisterar vi med all typ av service och installation inom el, vare sig det gäller att uppgradera elen hemma, installera el i kök, byta central eller sätta in nya vägguttag till stora nätverks- och elinstallationer på kontor, butiker och skolor.

Felsökning

Vi felsöker effektivt och systematiskt de elproblem ni har utifrån gedigen erfarenhet av såväl jordfelsökning och driftfelsökning som programfelsökning av elutrustning och anläggning.

Service

I vårt underhåll ingår periodisk rondering och besiktning av elanläggningar,
kontroll, byten och lagning av elutrustning och installationer

Energiutvärdering och studier

Vi erbjuder kontroll av anläggningen för att kartlägga energibovar och föreslå och genomföra åtgärd för energieffektivisering.

Elinstallationer

Vi utför alla typer av elarbeten under 1000V, vilket innefattar allt från mindre elinstallationer som installationer av vägguttag, till ombyggnad av en stor servis eller hela byggen.

Elkvalitet

Eftersom elektronisk utrustning är känslig för elens kvalitet orsakar detta lätt problem, som överspänning eller övertoner och för låg spänning, vilket i sin tur kan orsaka problem som exempel förkortad livstid och dålig funktion. Vi bistår med felsökning och förslag och genomförande av lämpliga, resurseffektiva åtgärder

Data

Vi erbjuder helhetslösningar för all form av data för kontor, hem och industri, från att dra fram och koppla all typ av datakabel, telekabel, lågspänningskabel till felsökning och underhåll.

Hör gärna av er för mer information om vad vi kan göra för er