Hoppa till innehåll

Om oss

Vi fångar upp dina behov

Nyckeln till framgångsrika uppdrag är att träffsäkert identifiera behoven och därefter utse rätt person för respektive uppgift. Vi undviker onödiga overhead-kostnader genom att ha en minimal grundbemanning och handplockar sedan i stället de bästa för varje delmoment. Ur vårt nätverk av kvalitetssäkrade samarbetspartners sätter vi samman det mest resurseffektiva teamet för varje uppdrag.

Lite från vår VD och grundare David Dopping

Min passion sedan unga år har alltid varit att förstå funktioner på djupet och lösa problem som uppstår, för att sedan kunna hjälpa andra med deras problem och förståelse för samband.

Tidigt fick jag hjälpa allt från min mormor och mina föräldrar till deras vänner och vänners vänner med installation och support av mobiler, datorer, TV-apparater, bilar och annan teknik. Jag har också assisterat min mor, som är filmproducent och leder konferenser, med filmning, poddinspelningar, livestreaming och redigering.

Utöver löpande omvärldsanalys på nätet har min kunskapstörst fått mig att besöka otaliga butiker och mässor, ställa nyfikna tekniska frågor och iaktta hur man bemöter kunder. Tillsammans med ett företag där jag sommarjobbat med tekniska installationer har jag deltagit i en studieresa till det framstående automationsföretaget Beckhoff i Tyskland.

Under en prao-period deltog jag på OB-inspelning för SVT och redigerade material för UR. I grundskolan valde jag att praoa på en digital byrå för att lära mig göra hemsidor och sökoptimera, under gymnasiet gick jag kurser i videoredigering och löste tekniska problem under inspelningar.

Något jag tidigt la märke till var att många tekniska specialister skulle behöva elektrikerbehörighet för att kunna ge mer komplett service. Därför beslöt jag mig att gå elprogrammet på gymnasiet för att skaffa den extra kompetens många saknade. Då skulle jag kunna erbjuda bättre service och vidareutveckla mitt intresse för felsökning av komplexa problem.

Mitt engagemang och min ständiga fortbildning har gjort att många förlitat sig på mitt omdöme genom att anlita mig för att göra research inför deras inköp och investeringar. De har återkommit för nya inköp och rekommenderat mig vidare i sina nätverk. På det sättet har företaget Dopping Digital vuxit organiskt, i takt med kundernas behov av allt från produktion av hemsidor till energieffektivisering i hemmen.

Självklart vill jag dessutom medverka på alla sätt jag kan till en medmänsklig och hållbar framtid, tillsammans med kunniga och ansvarsfulla samarbetspartners. Viktigast av allt för att bygga ett hållbart företag är att konsekvent odla goda, långsiktiga relationer. Välkommen att höra av dig!